ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за паркинг сервис
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ранко Шиповац, Шеф одсјека
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
ranko.sipovac@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање мјесечне карте за коришћење паркинга на подручју Града Требиња
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним дјелатностима, чл. 2. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11); Oдлука о безбједности саобраћаја на подручју Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, бр. 07/13, 09/13, 09/14 и 06/17); Тарифе комуналних такси („Службени гласник Града Требиња“, бр. 02/18 – пречишћени текст); Правилник о о условима организовања, начину кориштења и наплате паркирања возила на паркиралиштима на подручју града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, бр. 09/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на захтјев 2 КМ таксена марка
Накнада за мјесечну карту – Повлаштена мјесечна карта за правна лица у I зони 50 КМ (у периоду од 15.09-15.05),
– повлаштена претплатна карта за станаре у I зони мјесечно 10 КМ (у периоду од 15.09-15.05),
– претплатна мјесечна карта за правна и физичка лица у II зони у периоду од 15.05-15.09. 30 КМ, а у периоду од 15.09-15.05. 20 КМ,
– повлаштена претплатна карта за станаре у II зони – мјесечно у периоду од 15.05-15.09. 15 КМ, а у периоду од 15.09-15.05. 5 КМ,
– цијена мјесечне паркинг карте која се може користити на свим паркиралиштима у периоду од 15.05-15.09. 220 КМ, а у периоду од 15.09-15.05. 120 КМ,
– цијена годишње паркинг карте која се може користити на свим паркиралиштима 1600 КМ годишње,
– цијена годишње паркинг карте која се може користити у II зони 800 КМ годишње
5620088034545411 Врста прихода: 722319, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Број телефона
Улица
Врста мјесечне карте
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС Копија
Саобраћајна дозвола МУП РС Копија
Рјешење о обављању пословне дјелатности (за предузетнике и правна лица) Одјељење за привреду / Окружни привредни суд Копија
Увјерење о пребивалишту (не старије од 3 мјесеца) МУП РС Оригинал
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1- 12 мјесециv
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац