ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Мисита, Самостални стручни сарадник за привреду – координатор и Жана Мијатовић, Виши стручни сарадник за приватно предузетништво
Телефон: 059/273-476 и 059 273-460, локал 141
E-мејл:
stojanka.misita@trebinje.rs.ba и zana.mijatovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поновни почетак рада предузетника након привременог престанка обављања дјелатности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, чл. 30. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Требиња“, бр. 01/12, 06/12, 07/12, 01/13, 09/13, 04/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на захтјев 2 КМ таксена марка
Градска административна такса на рјешење 10 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Предмет захтјева
Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Име и презиме
ЈМБ
Сврха промјене
Лични подаци о предузетнику
Пословно име
Подаци о сједишту
Начин обављања дјелатности
Дјелатност предузетника
Лични подаци о пословођи и овлашћења
Издвојени пословни простор
Подаци о издвојеном пословном простору
Дјелатност у издвојеном пословном простору
Лични подаци о пословођи издвојеног пословног простора и овлашћење
Престанак рада издвојеног пословног простора
Престанак обављања дјелатности предузетника
Трајни престанак
Привремени престанак
Приложена документација
Напомена
Подаци о подносиоцу захтјева
Начин преузимања акта
Мјесто и датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о привременој одјави Одјељење за привреду Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Лична карта или пасош за стране држављање МУП РС или надлежни орган матичне државе Овјерена копија
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац