ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Велма Мискин, Виши стручни сарадник за израду и имплементацију пројеката за развој туризма и туристичке пропаганде
Телефон: 059 273-460, локал 141
E-мејл:
velma.miskin@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Давање у закуп пословних простора којим располаже Град Требиње, као вид стимулације за обављање дјелатности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одлукa о издавању у закуп пословних зграда,пословних, магацинских и осталих просторија и гаража у својини Града Требиња („Службени гласник Града Требиње“, број 05/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на захтјев 2 КМ таксена марка
Закупнина за пословни простор (обрачунава се мјесечно након закључења уговора) Прва пословна зона 16 КМ/m2, друга пословна зона 12 КМ/m2, трећа пословна зона 9 КМ/m2 мјесечно 5620080000023092 Прималац: Буџет Града Требиње
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/ назив фирме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Адреса пословног простора (улица и број)
Површина простора у м2
Дјелатност која се обавља у простору
Назив под којим је дјелатнoст регистрована (назив радње или предузећа)
Овлаштено лице за потпис уговора о закупу
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Закључак Градоначелника о додјели пословног простора на кориштење Стручна служба градоначелника Копија Прибављање по службеној дужности од Стручне службе градоначелника (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) На период на који је закључен уговор
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац