ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ведрана Тадић Ивковић, Самостални стручни сарадник за образовање и васпитање
Телефон: 059/273-460, локал 136
E-мејл:
vedrana.tadic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела помоћи студентима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 59. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16); Одлука о стипендирању студената („Службени гласник Града Требиња“, бр. 15/16); Правилник о условима и поступку остваривања права на стипендију („Службени гласник Града Требиња“, бр. 16/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Назив и сједиште факултета
Контакт телефон
Име и презиме
Датум рођења
Година студија
Назив факултета
Датум подношења пријаве
Потпис подносиоца пријаве
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда факултета да је подносилац захтјева уписан први пут као редован студент II, III, IV, V или VI године студија са просјеком оцјена свих година студирања Надлежна образовна установа Оригинал / овјерена копија
Лична карта подносиоца захтјева издата од МУП РС – Требиње МУП РС – Требиње Овјерена копија
Лична карта родитеља издата од МУП РС- Требиње МУП РС – Требиње Овјерена копија
Извод из матичне књиге умрлих ако један или оба родитеља нису живи Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Рјешење о инвалидитету (уколико постоји) Надлежна здравствена установа Оригинал / овјерена копија
Потврда да се један или оба родитеља налазе на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање Завод за запошљавање Оригинал / овјерена копија
Потврда о просјеку примања једног или оба родитеља за задња три мјесеца пред расписивање Конкурса за додјелу стипендија Послодавац Оригинал / овјерена копија
Увјерење Фонда ПИО о просјечној пензији за задња три мјесеца пред расписивање Конкурса за додјелу стипендија (ако је неко од родитеља пензионер) Фонд ПИО Оригинал / овјерена копија
Овјерена изјава студента да не прима другу стипендију или материјалну помоћ за студирање Подносилац захтјева Оригинал
Изјава у којој подносилац пријаве под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да су сва приложена документа вјеродостојна и тачна Подносилац захтјева Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 45 дана од дана затварања конкурса
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 10 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац