ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ведрана Тадић Ивковић, Самостални стручни сарадник за образовање и васпитање
Телефон: 059/273-460, локал 136
E-мејл:
vedrana.tadic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ дјеци из руралних подручја.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 59. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16); Статут Града Требиња, чл. 58. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17); Одлука о расподјели новчаних средстава за помоћ дјеци из подручних одјељења Основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње („Службени гласник Града Требиње“, бр.
09/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Име и презиме дјетета
Назив подручне основне школе
Разред
Образложење захтјева
Број жиро-рачуна
Потпис поднносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених за дијете Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Пријава пребивалишта за дијете и родитеље МУП РС Оригинал / овјерена копија
Потврда Завода за запошљавање у случају незапослености Завод за запошљавање Оригинал / овјерена копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Потврда из основне школе о похађању наставе у једном од подручних одјељења основних школа Надлежна образовна установа Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана од дана истека рока за предају документације (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 школска година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац