ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Провођење пронаталитетне политике
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лана Танасијевић, Самостални стручни сарадник за дјечју заштиту и хуманитарне дјелатности
Телефон: 059/273-460, локал 136.
E-мејл:
lana.tanasijevic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Новчана дознака за новорођено дијете у 2019. години
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одлука о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете у 2019. години („Службени гласник Града Требиња“, бр. 11/18) и Одлука о измјени и допунама Одлуке о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете у 2019. години, број: 11-022-4/19 („Службени гласник Града Требиња“, број: 2/19)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Адреса
Контакт телефон
Презиме новорођенчета
Име новорођечета
Име једног родитеља
Адреса становања
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта/боравишта (образац ПБ4А) за подносиоца захтјева МУП РС Оригинал
Извод из матичне књиге рођених за новорођено дијете (дијете на које се остварује право) и раније рођену дјецу у породици или ван ње уколико подносилац захтјева има старатељство Надлежна матична служба Оригинал
Доказ о старатељству над новорођеним дјететом (у случају старатељства) Основни суд Оригинал
Текући рачун подносиоца захтјева Банка Копија
Потврда надлежне службе за запошљавање или други доказ о незапослености (увјерење Пореске управе РС да лице није порески обвезник по основу примањa, потврда да је лице редован студент и сл.) уколико један или оба родитења нису запослени Завод за запошљавање / Пореска управа РС или друга надлежна установа Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Годину дана
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац