ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Провођење пронаталитетне политике
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лана Танасијевић, Самостални стручни сарадник за дјечју заштиту и хуманитарне дјелатности
Телефон: 059/273-460, локал 103.
E-мејл:
lana.tanasijevic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела подстицајних средстава за склапање брака за лица старија од тридесет осам година.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одлука о додјели подстицајних средстава за склапање брака („Службени гласник Града Требиња“, бр. 8/19)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Адреса
Контакт телефон
Презиме брачних партнера (супруг и супруга)
Име брачних партнера (супруг и супруга)
Дан, мјесец и година рођења (супруг и супруга)
Мјесто, општина/град рођења (супруг и супруга)
Држава рођења (супруг и супруга)
Држављанство (супруг и супруга)
Пребивалиште и адреса супружника (супруг и супруга)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о држављанству Републике Српске за подносиоца захтјева Надлежна матична служба Оригинал
Увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта/боравишта – ПБ4А за подносиоца захтјева МУП РС Оригинал
Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтјева Надлежна матична служба Оригинал
Увјерење из матичне евиденције да лице које подноси захтјев, прије закључења брака из којег остварује право, није ступало у брачну заједницу, односно да је једина забиљежена промјена брачног статуса у Изводу из матичне књиге рођених брак из ког се остварује право Надлежна матична служба Оригинал
Увјерење/Потврда из матичне евиденције да брачни партнер, прије закључења брака из којег подносилац остварује право, није ступао у брачну заједницу, односно да је једина забиљежена промјена брачног статуса брачног партнера брак из кога се остварује право Надлежна матична служба Оригинал
Извод из матичне књиге вјенчаних Надлежна матична служба Оригинал
Увјерење од Завода за запошљавање РС – Филијала Требиње да се подносилац захтјева налази на евиденцији незапослених лица уколико је подносилац захтјева незапослено лице Завод за запошљавање Оригинал
Увјерење за брачног партнера од надлежног Завода за запошљавање да се налази на њиховој евиденџији незапослених лица, уколико је исти незапослен Завод за запошљавање Оригинал
Увјерење о просјечним примањима оствареним у посљедња три мјесеца, за подносиоца захтјева и брачног друга, уколико су исти запослени Пореска управа или послодавац Оригинал
Изјава подносиоца захтјева да са лицем са којм је склопио брак, а основу кога се остварује право на подстицај, нема заједничку дјецу изван брачне заједнице Надлежна општинска/градска служба Оригинал
Фотокопија текућег рачуна подносиоца захтјева Банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До даљњег
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац