ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Митар Мрдић, Самостални стручни сарадник за спорт и физичку културу
Телефон: 059/273-460, локал 137
E-мејл:
mitar.mrdic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рад са младима и промоција спорта у граду Требињу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о спорту, чл. 17, 21, 22. и 23. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/02, 66/03, 73/08 и 102/08); Правилник о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/10); Правилник о категоризацији спортова у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/13); Правилник о условима и критеријумима за финансирање програма развоја спорта у општини Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, бр. 04/10 и 07/10); Правилник о категоризацији спортова и спортских организација у општини Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, бр. 03/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив клуба
Година оснивања
Датум и број уписа у регистар Министарства за спорт РС
Дан и година одржане посљедње изборне скупштине
Предсједник клуба – име и презиме – контакт телефон
Секретар клуба – име и презиме – контакт телефон
Адреса клуба – контакт телефон – маил
Савези у које је клуб учлањен
Основни циљеви клуба
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
План и програм рада спортског клуба (испуњени обрасци) Подносилац захтјева Оригинал
Рјешење Основног суда (доставља се уколико се први пут подноси захтјев или је дошло до промјене података) Основни суд Копија
Рјешење о упису у спортски регистар Министарства породице, омладине и спорта (доставља се уколико се први пут подноси захтјев или је дошло до промјене података) Министарство породице, омладине и спорта Копија
Уговор о текућем рачуну (доставља се уколико се први пут подноси захтјев или је дошло до промјене података) Банка Копија
Статут спортске организације (доставља се уколико се први пут подноси захтјев или је дошло до промјене података) Подносилац захтјева Оригинал
Рјешење Пореске управе – ЈИБ (доставља се уколико се први пут подноси захтјев или је дошло до промјене података) Пореска управа Копија
Наративни и финансијски извјештај (доставља се накнадно) Подносилац захтјева Оригинал / овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана од дана објављивања Одлукe о усвајању Буџета Града Требиња (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 годину
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац