ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јелена Ћук, Самостални стручни сарадник за надзор над градским зеленилом
Телефон: 059/272-620
E-мејл:
jelena.cuk@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Безбједно уређење градског зеленила, сјеча грана, сувих стабала и сл.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одлука о извршењу Буџета Града Требиња за 2019. годину (“Службени гласник Града Требиња”, бр. 10/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на захтјев 2 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Предмет захтјева
Проблем који треба ријешити
Адреса на коју се захтјев односи
Потпис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
ЗК извадак (када није утврђено власништво) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Овјерена копија
Копија катастарског плана (када није утврђено власништво) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Овјерена копија
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависи од захтјева
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац