ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комунално-инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дарко Мирковић, Виши стручни сарадник за област хигијене и оборинске одводње
Телефон: 059/272-620
E-мејл:
darko.mirkovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одржавање јавне хигијене, одржавања оборинске одводње, хитне интервенције и сл.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одлука о извршењу Буџета Града Требиња за 2019. годину (“Службени гласник Града Требиња”, бр. 10/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Предмет захтјева
Проблем који треба ријешити
Адреса на којој је потребно рјешавање проблема
Потпис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
ЗК извадак (када није утврђено власништво) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Овјерена копија
Копија катастарског плана (када није утврђено власништво) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До рјешавања проблема на који се захтјев односи.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац