ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за стамбено-комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јелена Ћук, Самостални стручни сарадник за надзор над градским зеленилом
Телефон: 059/272-620
E-мејл:
jelena.cuk@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одобрење да се изврши сјеча стабала на парцелама у приватном и државном власништву.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одлука о комуналном реду, чл. 2. и 45. (“Службени гласник Града Требиње” бр. 06/14, 04/16, 14/17 и 9/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на захтјев 2 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Образложење захтјева
Локација на којој је потребно извршити сјечу стабла
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
ЗК извадак (доставља се у случају да је спорно власништво) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 20 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До извршене сјече стабла
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац