ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Стручна служба градоначелника
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови градоначелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Валентина Башић, Стручни сарадник за административно-техничке послове
Телефон: 059/274-400
E-мејл:
kabinet@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права странке на накнаду штете регулисане Законом о ловству у проценту који сноси Град.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ловству, чл. 58. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/02 и 50/13); Закон о локалној самоуправи, чл. 59. (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16); Статут Града Требиња, чл. 58. (“Службени гласник Града Требиње”, бр. 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контакт телефон
Образложење захтјева
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Записник комисије о процјени штете Комисија именована рјешењем Градоначелника Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Фотокопија текућег рачуна Банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 20 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац