ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Стручна служба градоначелника
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови градоначелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Валентина Башић, Стручни сарадник за административно-техничке послове
Телефон: 059/274-400
E-мејл:
kabinet@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање странкама да трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте плате у ратама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 59. (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16); Закон о уређењу простора и грађења, чл. 75. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 03/16); Статут Града Требиња, чл. 58. (“Службени гласник Града Требиње”, бр. 02/13, 05/14, 06/15, 03/16, 06/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на захтјев 2 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Контакт телефон
Адреса
Образложење захтјева
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о обрачуну трошкова уређења грађевинског земишта и ренте Одјељење за просторно уређење Овјерена копија Прибављање по службеној дужности од Одјељења за просторно уређење (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о имовном стању (кућна листа са потврдом о примањима) – уколико се ради о социјалним категоријама Одјељење за општу управу Оригинал
Потврда Завода за запошљавање да је подносилац на њиховој евиденцији (за незапослене) Завод за запошљавање Оригинал
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Од 6 до 12 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац