ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Територијална ватрогасна јединица Требиње
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Трипо Ћук, Командир ватрогасне јединице
Телефон: 059/223-886
E-мејл:
tvjtrebinje@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање исправности ватрогасних апарата.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити од пожара, чл. 32. (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12); Правилник о вођењу евиденције о извршенoм испитивању и прегледу ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 57/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за контролу ватрогасних апарата 10 КМ + ПДВ по ватрогасном апарату готовинско плаћање или уплата на рачун: 5620088034545411 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0107125, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Стара картица ватрогасног апарата Ватрогасна јединица Оригинал
Рјешење Пореске управе – ЈИБ (за правна лица) Пореска управа Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци или годину дана зависно од врсте ватрогасног апарата.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.